<form id="hb9fn"><nobr id="hb9fn"><nobr id="hb9fn"></nobr></nobr></form>

  <form id="hb9fn"></form><form id="hb9fn"></form>

    <address id="hb9fn"></address>

     《詩經》在線查詢

     《詩經》中國風·周南的主要內容:

     ○關雎 關關雎鳩,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。 參差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。 求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉,輾轉反側。 參差荇菜,左右采之。窈窕淑女,琴瑟友之。 參差荇菜,左右芼之。窈窕…

     《詩經》中國風·召南的主要內容:

     ○鵲巢 維鵲有巢,維鳩居之。之子于歸,百兩御之。 維鵲有巢,維鳩方之。之子于歸,百兩將之。 維鵲有巢,維鳩盈之。之子于歸,百兩成之。 ○采蘩 于以采蘩?于沼于沚。于以用之?公侯之事。 于以采蘩?于澗之…

     《詩經》中國風·邶風的主要內容:

     ○柏舟 泛彼柏舟,亦泛其流。耿耿不寐,如有隱憂。微我無酒,以敖以游。 我心匪鑒,不可以茹。亦有兄弟,不可以據。薄言往訴,逢彼之怒。 我心匪石,不可轉也。我心匪席,不可卷也。威儀棣棣,不可選也。 憂心悄…

     《詩經》中國風·鄘風的主要內容:

     ○柏舟 泛彼柏舟,在彼中河。髧彼兩髦,實維我儀。之死矢靡它。母也天只, 不諒人只! 泛彼柏舟,在彼河側。髧彼兩髦,實維我特。之死矢靡慝。母也天只, 不諒人只! ○墻有茨 墻有茨,不可掃也。中冓之言,不…

     《詩經》中國風·衛風的主要內容:

     ○淇奧 瞻彼淇奧,綠竹猗猗。有匪君子,如切如磋,如琢如磨,瑟兮間兮,赫兮 咺兮。有匪君子,終不可諼兮。 瞻彼淇奧,綠竹青青。有匪君子,充耳□秀瑩,會弁如星。瑟兮間兮。赫 兮咺兮,有匪君子,終不可諼兮?!?/p>

     《詩經》中國風·王風的主要內容:

     ○黍離 彼黍離離,彼稷之苗。行邁靡靡,中心搖搖。知我者,謂我心憂;不知我者, 謂我何求。悠悠蒼天,此何人哉? 彼黍離離,彼稷之穗。行邁靡靡,中心如醉。知我者,謂我心憂;不知我者, 謂我何求。悠悠蒼天,…

     《詩經》中國風·鄭風的主要內容:

     ○緇衣 緇衣之宜兮,敝予又改為兮。適子之館兮。還予授子之粲兮。 緇衣之好兮,敝予又改造兮。適子之館兮,還予授子之粲兮。 緇衣之席兮,敝予又改作兮。適子之館兮,還予授子之粲兮。 ○將仲子 將仲子兮,無逾…

     《詩經》中國風·齊風的主要內容:

     ○雞鳴 雞既鳴矣,朝既盈矣。匪雞則鳴,蒼蠅之聲。 東方明矣,朝既昌矣。匪東方則明,月出之光。 蟲飛薨薨,甘與子同夢。會且歸矣,無庶予子憎。 ○還 子之還兮,遭我乎狃之間兮。并驅從兩肩兮,揖我謂我儇兮?!?/p>

     《詩經》中國風·魏風的主要內容:

     ○葛屨 糾糾葛屨,可以履霜?摻摻女手,可以縫裳?要之襋之,好人服之。 好人提提,宛然左辟,佩其象揥。維是褊心,是以為刺。 ○汾沮洳 彼汾沮洳,言采其莫。彼其之子,美無度。美無度,殊異乎公路。 彼汾一方…

     《詩經》中國風·唐風的主要內容:

     ○蟋蟀 蟋蟀在堂,歲聿其莫。今我不樂,日月其除。無已大康,職思其居。好樂無荒,良士瞿瞿。 蟋蟀在堂,歲聿其逝。今我不樂,日月其邁。無已大康,職思其外。好樂無荒,良士蹶蹶。 蟋蟀在堂,役車其休。今我不樂…

     30個作品 頁次:1/3首頁 上一頁 下一頁 尾頁  

     精品美女网站3000部黄是免费,又紧又滑21p,少妇的丰满3中文字幕第一页
      <form id="hb9fn"><nobr id="hb9fn"><nobr id="hb9fn"></nobr></nobr></form>

      <form id="hb9fn"></form><form id="hb9fn"></form>

        <address id="hb9fn"></address>